• "Voor als er een keer iets extra nodig is in de gezondheidszorg"

  • Stichting Gezondheidszorg in Voorschoten
    info@ssgv.nl


Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het steunen en bevorderen van de Gezondheidszorg in Voorschoten en daar buiten.

Werkwijze

SSGV voert zelf geen projecten uit, maar ondersteunt zaken incidenteel met een financiële bijdrage.

Vraag

Als u vooraf wilt weten of uw project kans maakt op ondersteuning, of u heeft een andere vraag, dan kunt u via deze site een vraag stellen aan het bestuur.

PROJECTEN:

• Rolstoellift cirkelbus Voorschoten • Meubilair Stichting Voorschot • Vervanging TV’s Hospice Leiden • Deel inrichting nieuw Hospice Wassenaar • Ronald McDonaldhuis Leiden • Zorgcooperatie Voorschoten • Dag van de mantelzorgers • Verschillende projecten t.b.v. activering ouderen Topaz en Florence•

Meer...